STÁŽE A DOBROVOLNICTVÍ

SOS centrum umožňuje stáže studentům i nestudujícím, kteří potřebují v rámci své kvalifikace absolvovat odbornou stáž.

 

Kdo může být stážistou SOS centra

  • studenti vysokých nebo vyšších odborných škol se sociálně-právním, psychologickým či pedagogickým  zaměřením, po dohodě i jiných škol
  • frekventanti výcviku krizové intervence
  • pracovníci jiných sociálních služeb či podobných oborů

Stáže jsou pouze pro zletilé osoby.

Image
obrazek

Obsah stáže

Obsah stáže se odvíjí od individuální dohody mezi stážistou a pracovištěm. Umožňujeme náslechy konzultací, pouze však se souhlasem klientů. Stážistům je k dispozici kontaktní pracovník – koordinátor stáží, který průběh celé praxe monitoruje.

Podmínky stáže

Studenti VŠ a VOŠ mají stáže zdarma s tím, že se zapojují do běžného chodu SOS centra, tj. vypomáhají s administrativními a jinými provozními záležitostmi.

Délka a rozvržení stáže záleží na dohodě, minimální délka je však 36 hodin a je nutné, aby alespoň její začátek probíhal intenzivně, tj. aby stážista docházel na pracoviště nejméně 1 pracovní týden souvisle.

Frekventanti výcviků a pracovníci jiných zařízení si domlouvají délku stáže individuálně podle účelu, k němuž ji potřebují. Tyto stáže jsou zpoplatněné, cena je 500 Kč za každých započatých 16 hodin.

Co dělat v případě zájmu o stáž

Máte-li zájem o stáž na našem pracovišti, ozvěte se telefonicky na číslo 730 852 861 nebo napište e-mail (staze.sos@diakonie-praha.cz)  a domluvte si vstupní pohovor s koordinátorem stáží. Při něm si ujasníte vzájemná očekávání a časové možnosti absolvování stáže. V případě oboustranné dohody si domluvíte konkrétní podrobnosti týkající se vaší stáže.

 

V současné době je kapacita pro stáže naplněna na dlouhou dobu dopředu, příjem zájemců je tedy pozastaven a není v našich možnostech vést pořadník na další období. Jakmile budeme opět zájemce přijímat, objeví se tato informace zde na těchto stránkách. Děkujeme za pochopení.

 

Koordinátor stáží

PhDr. Veronika Tesařová

tel. 730 852 861


DOBROVOLNICTVÍ

Více informací o možnosti dobrovolnické práce v naší službě se můžete dozvědět po následujícím odkazem.