O NÁS

SOS centrum - Diakonie ČCE - středisko Praha poskytuje krizovou intervenci, odbornou pomoc, podporu a informace lidem v obtížné životní situaci.

Životní krize je situace, která může potkat každého z nás. Jedná se o subjektivně prožívaný stav bezvýchodnosti, zoufalství, vyčerpanosti a bezmoci.

 

Máte pocit, že už nemůžete dál? Že jste na konci svých sil? V takových chvílích si člověk zaslouží podporu a porozumění. Nebojte se požádat o pomoc.

Image
obrazek
POSLÁNÍ

SOS centrum poskytuje lidem v obtížné či krizové životní situaci odbornou pomoc, podporu, informace, podporuje je v řešení problému vlastními silami a pomáhá jim, aby obdobné krizové situace v budoucnu lépe zvládali.

CÍLE SLUŽBY

Hlavním cílem služby je pomocí technik krizové intervence podpořit klienta tak, aby se zorientoval ve své krizové situaci a byl schopen ji překonat.

 

Dílčí cíle služby:

a) zlepšení či stabilizace psychického a emočního stavu klienta: umožnit klientovi vyjádřit a legitimizovat emoce a tím uvolnit pociťované napětí 

b) pomoci klientovi zorientovat se v sobě prostřednictvím reflexí a otázek

c) pomoci klientovi orientovat se v situaci, podat klientovi potřebné informace (nabídnout možné alternativy řešení, nabídnout plán na nejbližší období)

d) podpora schopností klienta řešit krizovou situaci: vyjádřit důvěru v klientovu schopnost se rozhodnout, zapojit vlastní síly a vnitřní zdroje, popř. využít zdrojů z okolí

e) podpora bezpečí klienta při řešení krizové situace: zastavit, oddálit či zmírnit sebepoškozující se či agresivní tendence

ZÁSADY SLUŽBY

1/ milosrdenství - jednáme s klienty zdvořile, s úctou a respektem, jako s jedinečnou bytostí 

2/ fortelnost - známe pracovní postupy zakotvené v metodikách pracoviště

3/ společenství - týmovou spoluprací zajišťujeme dobrou kvalitu služby

4/ naděje - v práci s klientem nevidíme beznadějnost, vždy hledáme naději a smysl

JSME URČENI PRO VÁS?
 • jsme tu pro osoby od 11 let
 • pomáháme jednotlivcům, párům, rodinám, které prožívají krizi nebo obtížnou životní situaci nebo se s ní setkávají ve svém okolí

Můžete za námi přijít, když:

 • se necítíte psychicky dobře
 • nerozumíte tomu, co se s vámi děje
 • procházíte těžkým obdobím
 • nemáte si s kým promluvit o tom, co prožíváte
 • potřebujete, aby vám někdo rozuměl a podporoval vás
 • potřebujete zjistit, na co máte ve své životní situaci nárok ze sociálního systému
 • prostě nevíte, kde začít
 • okolí vám radí dobré rady a vy nemáte sílu je uskutečnit
 • pořád slyšíte, že to musíte vydržet a že zas bude líp, ale vy to nezvládáte

Co neposkytujeme:

 • náhradní přátelské vztahy
 • zdravotní péči a léky
 • pobyt na krizovém lůžku
 • finanční ani humanitární pomoc

V situacích vyžadujících tyto služby však nabízíme informace o zařízeních, kde je můžete získat, popřípadě pomoc vyjednáme.

DOKUMENTY