NAŠE SLUŽBY

Krizová intervence

Image
obrazek

Krizová intervence je akutní jednorázová, případně krátkodobá psychologická a sociální pomoc, která je určena lidem v obtížné životní situaci. Lidé přicházejí, protože již nemohou svou situaci zvládat vlastními silami. Pracovníci mapují aktuální situaci klienta, nabízejí pochopení a pomáhají legitimizovat klientovo prožívání. Společně pak formulují zakázku a pracují na jejím řešení.

Cílem krizové intervence je:

 • stabilizovat klienta a návrat k předkrizovému fungování a zajištění bezpečí
 • pomoci klientovi vyjádřit jeho emoce, normalizovat je a pomoci je stabilizovat
 • pomoci klientovi porozumět jeho prožívání
 • stabilizovat stav klienta, zastavit ohrožující tendence v chování klienta
 • zjišťovat podpůrné přirozené sociální sítě klienta
 • hledat a posilování klientovy stabilizační schopností
 • pomoci klientovi vytvořit plán k řešení krize
 • zprostředkovávat kontakty s dalšími sociálními či zdravotními službami, pokud to situace vyžaduje

 

Délka spolupráce s klientem je maximálně 12 setkání. V tomto rozsahu je možné s klientem krátkodobě terapeuticky pracovat i po odeznění akutní krize. Taková spolupráce pak směřuje k určitému náhledu a rozšíření repertoáru vyrovnávacích strategií. Je možné pojmenovat některá nejhlubší témata a podpořit klienta ve vyhledávání dlouhodobé terapeutické podpory.

Sociální poradenství

V rámci krizové intervence je poskytováno klientům také základní sociální poradenství. Může se jednat například o:

 

 • poskytnutí informací o možnosti výběru jiných sociálně-zdravotnických služeb a jiných běžně dostupných zdrojů podpory
 • poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
 • poskytnutí informací o dalších formách pomoci (např. o státním sociálním zabezpečení, v oblasti bydlení, zaměstnávání, aj.)
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – podpora při jednání s úřady, lékaři apod. V ojedinělých případech je možný doprovod
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování.

 

Klientům služby jsou zprostředkovávány kontakty s jinými poskytovateli služeb, pokud se na tom s klientem domluvíme. V rámci intervencí pomáháme klientovi rozvinout dovednosti a schopnosti vyjednávání na úřadech a v jiných institucích.