SOS centrum Diakonie ČCE - SKP v Praze poskytuje odbornou pomoc, podporu, informace lidem v obtížné či krizové životní situaci a pomáhá jim obdobným situacím předcházet.

Co se děje

Co se děje

 

Zamyšlení

„Co za sebou zanecháváte, není to, co je vyryto v kamenných pomnících , ale to, co je vetkáno do života druhých“

(Perikles)

"Důstojnost každého člověka je dána jeho lidstvím.

Ne tím, jak je kdo úspěšný a výkonný.

Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

(kazatel Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013).

 

Nejbližší akce

Poslední články

všechny články

Kde evropské peníze pomáhají aneb

22. 10. 2014

Informace o rozvoji naši služeb a vzdělávání v rámci projektu OPPA "Podpora a rozvoj"

předáváme prostřednictvím médií. Měli jsme možnost za dobu trvání projektu v letech 2013 a 2014 absolvovat kurzy, semináře, stáže a workshopy, které rozšířili naše znalosti a možnosti rozvoje organizace.

 

 

 

SOS centrum finančně podporují: 

                                        

 

 

               

 

                       

 

 

NAZEV WEBU