SOS centrum Diakonie ČCE - SKP v Praze poskytuje odbornou pomoc, podporu, informace lidem v obtížné či krizové životní situaci a pomáhá jim obdobným situacím předcházet.

Co se děje

Co se děje

 

Zamyšlení

„Co za sebou zanecháváte, není to, co je vyryto v kamenných pomnících , ale to, co je vetkáno do života druhých“

(Perikles)

"Důstojnost každého člověka je dána jeho lidstvím.

Ne tím, jak je kdo úspěšný a výkonný.

Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

(kazatel Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013).

 

Nejbližší akce

Poslední články

všechny články

Proč jsou muži násilní vůči  partnerkám a ženy vůči partnerům?

8. 4. 2015 Co stojí za násilím vůči partnerce/partnerovi? Můžeme slyšet různá vysvětlení... Provokuje mě. Má pořád nějaké řeči. Ztratil/a jsem kontrolu. Neumí přestat. Dokáže mě vytočit. Byl/a jsem ve stresu. Měl/a jsem upito, jinak by se mi to nestalo. Urazil/a mojí mámu.

SOS centrum finančně podporují: 

                                        

 

 

               

 

                       

 

 

NAZEV WEBU