Nebuďte na to sami

Potřebujete si s někým promluvit v době nejistoty? Můžete nám volat denně 9-20 na bezplatnou linku 800 567 567. Volat můžete i na další telefonní čísla: 777 734 173, 222 514 040

Chat poradna

Jste v těžké situaci? Necítíte se dobře? Potřebujete si s někým promluvit? Zkuste náš chat! Denně 9-20, včetně víkendů.

Vstoupit

Stáže v SOS centru

SOS centrum umožňuje stáže studentům i nestudujícím, kteří potřebují v rámci své kvalifikace absolvovat odbornou stáž.

Kdo může být stážistou SOS centra

  • studenti vysokých nebo vyšších odborných škol se sociálně-právním, psychologickým či pedagogickým  zaměřením, po dohodě i jiných škol
  • frekventanti výcviku krizové intervence
  • pracovníci jiných sociálních služeb či podobných oborů

Stáže jsou pouze pro zletilé osoby.

Obsah stáže

Obsah stáže se odvíjí od individuální dohody mezi stážistou a pracovištěm. Umožňujeme náslechy konzultací, pouze však se souhlasem klientů. Stážistům je k dispozici kontaktní pracovník – koordinátor stáží, který průběh celé praxe monitoruje.

Podmínky stáže

Studenti VŠ a VOŠ mají stáže zdarma s tím, že se zapojují do běžného chodu SOS centra, tj. vypomáhají s administrativními a jinými provozními záležitostmi.

Délka a rozvržení stáže záleží na dohodě, minimální délka je však 36 hodin a je nutné, aby alespoň její začátek probíhal intenzivně, tj. aby stážista docházel na pracoviště nejméně 1 pracovní týden souvisle.

Frekventanti výcviků a pracovníci jiných zařízení si domlouvají délku stáže individuálně podle účelu, k němuž ji potřebují. Tyto stáže jsou zpoplatněné, cena je 500 Kč za každých započatých 16 hodin.

Co dělat v případě zájmu o stáž

Máte-li zájem o stáž na našem pracovišti, ozvěte se telefonicky na číslo 730 852 861 nebo napište e-mail (staze.sos@diakonieskp.cz)  a domluvte si vstupní pohovor s koordinátorem stáží. Při něm si ujasníte vzájemná očekávání a časové možnosti absolvování stáže. V případě oboustranné dohody si domluvíte konkrétní podrobnosti týkající se vaší stáže.

Koordinátoři stáží

Mgr. Karolína Ženíšková

PhDr. Veronika Tesařová

tel. 730 852 861