RIZIKO DATOVÝCH SCHRÁNEK PRO SENIORY

 „Pokud si majitel datovou schránku nezprovozní a pravidelně ji nesleduje nebo neutají přístupové heslo k ní, může se dostat do závažného problému, dokonce i do exekuce.“

Ministerstvo vnitra zřídilo datové schránky všem živnostníkům, a to i těm, kteří mají pozastavenou živnost, jsou už v důchodovém věku a žijí v domovech pro seniory. Většina bývalých živnostníků má nicméně živnostenské oprávnění jen pozastavené, nikoliv zrušené. Dříve se to běžně doporučovalo, bylo to snazší, rychlejší a vyšlo to nastejno.

Pokud si majitel datovou schránku nezprovozní a pravidelně ji nesleduje nebo neutají přístupové heslo k ní, může se dostat do závažného problému, dokonce i do exekuce. V podstatě stačí, aby ho někdo žaloval, třeba i o vymyšlený dluh - a pokud se nedostaví k soudu, tak už není odvolání (tzv. rozsudek pro zmeškání).

Takže pokud seniorovi (ale může se týkat i mladších ex-živnostníků) přijde do vlastních rukou dopis o zřízení datové schránky, tak by měl údaje uvedené v tomto dopise (adresu a zejména heslo jeho schránky) chránit před jinou osobou (udržovat je v tajnosti) a dále má dvě možnosti:

  1. a) datovou schránku si aktivovat a pravidelně, jednou týdně ji kontrolovat
  2. b) zrušit si živnostenské oprávnění. 

Zrušení živnostenského oprávnění provede jakýkoliv živnostenský úřad (bez ohledu na bydliště), zdarma. Není nutno přijít osobně, stačí poslat někoho s prostou plnou mocí. Je třeba mít s sebou občanský průkaz a znát detaily o té rušené živnosti (IČO, předmět podnikání, Obory činnosti, Druh živnosti) - ty lze najít podle jména ("subjekt") a adresy seniora zde: https://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND

Jsou tam v pondělí a ve středu - jeden den se to tam donese a ten další by měl dostat rozhodnutí, na místě se pro urychlení může vzdát odvolání. Je dobré, pokud se to stihne do 15 dnů od doručení dopisu o zřízení schránky, aby seniorovi vůbec nevynikla povinnost schránku si aktivovat.

Na infolince k datovým schránkám sdělili, že ihned po výmazu z živnostenského rejstříku se datová schránka živnostníka znepřístupní automaticky (už do ní nebude možno nic posílat).

Informace z internetu zde:

www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-mate-datovku-oznamuje-urad-lidem-s-pozastavenou-zivnosti-jak-ji-zrusit-225355

SOS centrum Diakonie ČCE – SKP v Praze

Varšavská 37, 120 00 Praha 2

Otevírací doba: každý pracovní den 9:00 – 20:00

Tel. 777 734 173, 222 514 040

www.soscentrum.czsos@diakonie-praha.cz