A zase po roce, blíží se Vánoce. A s nimi i rekapitulace roku uplynulého!

„Stejně tak jako andělé zvěstovali pastýřům dobrou zprávu, že se narodil Spasitel, tak i my bychom chtěli být posly především těch dobrých zpráv.“

Tak jako v letech předešlých, tak i v tomto roce prožilo SOS centrum mnoho příběhů, dramat i dobrých konců. Mimo jiné také zaznamenalo i několik podstatných změn.

Co se tedy letos událo?

Největší změnou, dosud probíhající a nelehkou, je sloučení Střediska křesťanské pomoci (dále SKP), jehož je SOS centrum součástí, se střediskem Diakonie Praha.

Co přinese spojení těchto dvou pražských středisek, zatím přesně nevíme. Jedno je však jisté. Po 33 letech zaniká název Středisko křesťanské pomoci, od nového roku už jsme součástí Střediska Diakonie Praha.

Od změny na „nejvyšší úrovni“ přejděme k těm, které se nás dotýkají přímo na našem pracovišti. Po delším hledání jsme přijali dvě nové kolegyně. Výhodou je, že obě mají zkušenosti s krizovou prací s dětmi. To se v dnešní době, kdy se hodně hovoří o zhoršení duševního zdraví dětí, velice hodí. Je to pár let, co jsme se rozhodli rozšířit  cílovou skupinu o děti od 11 let a letos jsme nárůst dětských klientů sami pocítili. V souvislosti s válkou na Ukrajině jsme do našeho týmu přijali také ukrajinskou psycholožku Olenu Novitskou, která nabízí válečným uprchlíkům krizovou pomoc v ukrajinském jazyce. Je jim k dispozici každý pátek od 9:00 do 14:00 hodin, o její služby je trvalý zájem.

S nástupem podzimu jsme zaznamenali nárůst klientů v akutní, život ohrožující krizi. Některým z nich jsme volali i záchrannou službu. Zřejmě to souvisí s celkovým klimatem ve společnosti, válkou, zdražováním, únavou z předchozího „covidového“ období. Vnímáme, jak je důležité posilovat nejen fyzickou, ale i psychickou odolnost, a že je potřeba na tom cíleně pracovat už od dětství.

A jaké služby budeme i nadále poskytovat v roce 2023? Podrobný přehled najdete v odkaze zde: https://www.soscentrum.cz/nase-sluzby/

Vzhledem k tomu, že jsme krizové centrum a nemáme akreditovanou službu telefonické krizové pomoci, chceme těžiště naší práce ještě více přesunout do osobních konzultací. Z toho důvodu bude telefon fungovat jako kontaktní telefon k objednávání a ke krizové intervenci či poradenství. Klientům, kteří vyhledávají dlouhodobou telefonickou podporu, budeme zprostředkovávat kontakty na linky důvěry, kterých je v celé ČR dostatek, a to i s nonstop provozem.

Závěrem nám dovolte popřát vám všem, klientům, kolegům i ostatním příznivcům, krásné Vánoce. Ať jsou naplněné nadějí, i když prožíváte cokoliv. V novém roce pak hodně sil, optimismu a dobré lidi kolem sebe.

Vaše SOS centrum

SOS centrum Diakonie ČCE – SKP v Praze

Varšavská 37, 120 00 Praha 2

Otevírací doba: každý pracovní den 9:00 – 20:00

Tel. 777 734 173, 222 514 040

www.soscentrum.czsos@diakonieskp.cz