Zásady služby

1/ milosrdenství - jednáme s klienty zdvořile, s úctou a respektem, jako s jedinečnou bytostí 

2/ fortelnost - známe pracovní postupy zakotvené v metodikách pracoviště

3/ společenství - týmovou spoluprací zajišťujeme dobrou kvalitu služby

4/ naděje - v práci s klientem nevidíme beznadějnost, vždy hledáme naději a smysl