Poslání

SOS centrum poskytuje lidem v obtížné či krizové životní situaci odbornou pomoc, podporu, informace a pomáhá jim v řešení problému vlastními silami, aby obdobné krizové situace v budoucnu lépe zvládali.

Cíle služby

Hlavním cílem služby je podpořit klienta tak, aby se zorientoval ve své krizové situaci a byl schopen ji překonat.

Dílčí cíle služby:

a) zlepšení či stabilizace psychického a emočního stavu klienta: umožnit klientovi vyjádřit a legitimizovat emoce a tím uvolnit pociťované napětí 

b) pomoci klientovi zorientovat se v sobě prostřednictvím reflexí a otázek

c) pomoci klientovi orientovat se v situaci, podat klientovi potřebné informace (nabídnout možné alternativy řešení, nabídnout plán na nejbližší období)

d) podpora schopností klienta řešit krizovou situaci: vyjádřit důvěru v klientovu schopnost se rozhodnout, zapojit vlastní síly a vnitřní zdroje, popř. využít zdrojů z okolí

e) podpora bezpečí klienta při řešení krizové situace: zastavit, oddálit či zmírnit sebepoškozující se či agresivní tendence