Co neposkytujeme

  • náhradní přátelské vztahy
  • zdravotní péči a léky
  • pobyt na krizovém lůžku
  • finanční ani humanitární pomoc

V situacích vyžadujících tyto služby však nabízíme informace o zařízeních, kde je můžete získat, popřípadě pomoc vyjednáme.