o nás

SOS centrum poskytuje lidem v krizové či obtížné životní situaci odbornou pomoc, podporu, informace, pomáhá jim obdobnýmn situacím předcházet a podporuje je v řešení problémů.

Základní informace o službě najdete zde.

SOS centrum - Diakonie ČCE - SKP v Praze je registrováno podle §60 zákona 108/2006 Sb. jako krizová pomoc. Identifikátor služby je 5133042.

Od 25. května 2018 platí ve všech státech EU nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Informace o zpracování osobních údajů vydává i naše středisko a najdete je zde.