Sociální poradenství

Nabízíme v rámci jednorázového kontaktu (osobně i telefonicky) nebo dle potřeby klientů.

  • poskytnutí informací o možnosti výběru jiných sociálně-zdravotnických služeb a jiných běžně dostupných zdrojů podpory
  • poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
  • poskytnutí informací o dalších formách pomoci (např. o státním sociálním zabezpečení, v oblasti bydlení, zaměstnání, aj.)
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí - podpora při jednání s úřady, lékaři, apod. v individuálních případech je možný doprovod
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování

Zprostředkováváme kontakt s jinými poskytovateli služeb, pokud se na tom s klientem dohodneme. V rámci intervencí pomáháme klientovi rozvinout dovednost vyjednávání na úřadech nebo jiných institucích.

Vyzkoušejte také naši Chat poradnu.