psychologické poradenství

Psychologické poradenství je určeno pro klienty, kteří se nacházejí v aktuálně tíživé situaci, přejí si zkonzultovat tuto situaci s odborníkem a vyslechnout si jeho názor na rozličné krizové životní situace (rozvod, nevěra, komunikační neshody, ztráta motivace, komunikační problémy při navazování pracovních a partnerských vztahů). Služba může být první formou kontaktu klienta s psychologem.

Psychologické poradenství probíhá formou diskuse nad konkrétním problémem a jeho výstupem jsou jasná a praktická doporučení. Na základě konzultace může být doporučena i psychoterapie, rodinná terapie nebo odborné psychologické vyšetření.