Případová práce

Případovou práci poskytujeme zejména klientům, kteří docházejí do zařízení dlouhodobě a řeší více problémů najednou. Hlavní součástí této práce je zhodnocení potřeb klientů, stanovení cílů, plán intervence, realizace plánu, souhrn a hodnocení výsledku intervence. Nedílnou součástí případového vedení je role klíčového pracovníka, který celý případ sleduje, podporuje klienta v cílené spolupráci. Práce je kompaktní, má jasnou strukturu a vedení. Cílem je strukturovat jednotlivý případ tak, aby se postupně klient s pracovníkem věnovali všem problematickým oblastem (např. oblast bydlení, zaměstnání, rodinné vztahy, aj.), aby se zároveň respektovalo tempo a možnosti klienta, vycházelo se z naléhavosti řešení jednotlivých problémů podle potřeb klienta. Mnohdy je nezbytné zapojit do procesu i nejbližší okolí klienta.

Vyzkoušejte také naši Chat poradnu.