pastorační rozhovory

Bereme v úvahu spiritualitu člověka, respektujeme různé duchovní cesty, máme zkušenost s tím, že krize může mít i duchovní rozměr.