Krizová intervence

Akutní jednorázová, případně krátkodobá psychologická a sociální pomoc, která je určena lidem v obtížné životní situaci. Lidé přicházejí, protože svou situaci již nemohou zvládat vlastními silami. V rámci krizové intervence se zjišťuje aktuální ohrožení uživatele služby nebo jeho blízkých, mapují se problematické, zátěžové oblasti, zjišťuje se podpůrná přirozená sociální síť uživatelů, hledají se a posilují se klientovy stabilizační schopnosti. Cílem je posílit, stabilizovat uživatele služby, podpořit ho v oblasti emocí a prožívání, vést ho k náhledu na svou situaci aktivovat jeho zdroje, pomoci mu v překonávání krizového stavu.

Vyzkoušejte také naši Chat poradnu.