Krizová intervence

Krizová intervence je akutní jednorázová, případně krátkodobá psychologická a sociální pomoc, která je určena lidem v obtížné životní situaci. Lidé přicházejí, protože svou situaci již nemohou zvládat vlastními silami. Pracovníci zjišťují aktuální situaci klienta nebo jeho blízkých, problémy, se kterými si klient neví rady. Pracovník pomáhá klientovi legitimizovat jeho emoce, nabízí pochopení pro klientovo prožívání. 

Cílem krizové intervence je: 

  • pomoci klientovi vyjádřit jeho emoce, normalizovat je a pomoci je stabilizovat
  • pomoci klientovi porozumět jeho prožívání
  • stabilizovat stav klienta, zastavit ohrožující tendence v chování klienta
  • zjišťování podpůrné přirozené sociální sítě klienta
  • hledání a posilování klientových stabilizačních schopností
  • pomoci klientovi vytvořit plán k řešení krize
  • zprostředkování kontaktu s dalšími sociálními či zdravotními službami, pokud to situace vyžaduje

Vyzkoušejte také naši Chat poradnu.