Krátkodobá terapie

Krátkodobá terapie je akutní, naléhavá terapie poskytovaná co nejrychleji lidem, kteří prožili těžkou traumatizující událost a jsou ve stavu akutní úzkosti, paniky či šoku nebo mají sebevražedné myšlenky. Krátkodobá terapie se zaměřuje na zvládnutí vnitřního psychického konfliktu, negativních pocitů vůči vlastní osobě nebo maladaptivních vzorců chování ve vztahu k druhým lidem, a to v průběhu omezeného, předem daného a dohodnutého počtu sezení, zpravidla 8 - 12, nebo časového období, zpravidla od jednoho do tří měsíců. K tomu využívá nejrůznější terapeutické techniky. Jedná se o krizovou neboli emergentní terapii, která je mezičlánek mezi dlouhodobou psychoterapií a krizovou intervencí. Cílem je přivést klienta k získání vhledu jako hlavního zdroje, který mu umožňuje zdravě fungovat.