Náš tým

Červenková Zuzana, Mgr. - sociální a krizová pracovnice

Hoznauerová Viola, Mgr. et Mgr. - sociální a krizová pracovnice

Kočíková Barbora, Mgr. - sociální a krizová pracovnice

Kopečková Michaela, Mgr. - terapeutka, krizová pracovnice, zástupce vedoucí SOS centra

Křížová Hana, Mgr. - sociální a krizová pracovnice, terapeutka

Matušek Martin, Mgr. - psycholog, krizový pracovník

Paterová Lucie, DiS. - sociální pracovnice, krizová pracovnice

Poláková Ladislava, DiS. - sociální a krizová pracovnice, terapeutka

Pešek Martin, Mgr. - vedoucí SOS centra, terapeut, krizový pracovník

Průšková Ivana, Mgr. - sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků v SOS centru, krizová pracovnice

Tesařová Veronika, PhDr. - psycholožka, krizová pracovnice, koordinátorka stáží

Vitásková Lucie, Mgr. - sociální a krizová pracovnice

Tým2