Náš tým

Bonnet Anežka, Mgr. – sociální a krizová pracovnice

Hoznauerová Viola, Mgr. et Mgr. - sociální a krizová pracovnice

Chytrý Václav, Mgr. - psycholog, krizový pracovník

Kárová Martina, Mgr. - sociální a krizová pracovnice

Kočíková Barbora, Mgr. - sociální a krizová pracovnice, terapeutka

Kopečková Michaela, Mgr. - terapeutka, krizová pracovnice, zástupce vedoucí SOS centra

Paterová Lucie, DiS. - sociální pracovnice, krizová pracovnice

Průšková Ivana, Mgr. - sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků v SOS centru, krizová pracovnice

Skružná Gabriela, Mgr. - sociální a krizová pracovnice 

Stodolová Anna, PhDr. -  vedoucí SOS centra, psycholožka, terapeutka, krizová pracovnice

Tesařová Veronika, PhDr. - psycholožka, krizová pracovnice, koordinátorka stáží

Wackermannová Anna, Mgr. - terapeutka, krizová pracovnice

 

Čierná Jarmila, PhDr. - psycholožka, intervizorka týmu