Náš tým

Bonnet Anežka, Mgr. – sociální a krizová pracovnice

Hoznauerová Viola, Mgr. et Mgr. - sociální pracovnice, krizová pracovnice

Kopečková Michaela, Mgr. - terapeutka, krizová pracovnice, zástupce vedoucí SOS centra

Králová Petra, Mgr. - terapeutka, krizová pracovnice

Paterová Lucie, DiS. - sociální pracovnice, krizová pracovnice

Průšková Ivana, Mgr. - sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků v SOS centru, krizová pracovnice

Petra Karbanová, Mgr. et Bc. - sociální pracovnice, krizová pracovnice

Skružná Gabriela, Mgr. - sociální pracovnice, krizová pracovnice 

Stodolová Anna, PhDr. -  vedoucí SOS centra, psycholožka, terapeutka, krizová pracovnice

Tesařová Veronika, PhDr. - psycholožka, krizová pracovnice, koordinátorka stáží

Wackermannová Anna, Mgr. - terapeutka, krizová pracovnice

Zámečník Jakub, Mgr. -  psycholog, krizový pracovník, koordinátor stáží

 

Čierná Jarmila, PhDr. - psycholožka, intervizorka týmu