Klienti, kteří v roce 2018 navštívili SOS centrum, nejčastěji popisovali tyto změny:

1. zlepšení v oblasti mezilidských vztahů

2. poznání, uvědomění si vlastních emocí

3. zlepšení nálady

4. získání nového náhledu na životní situaci