Jak se krize projevuje?

  • pocit zranitelnosti, ohrožení, nedostatku kontroly nad situací, ochromení
  • strach, úzkost, plačtivost, podrážděnost či návaly hněvu, lekavost, únava
  • změny v pracovní výkonnosti, obtíže s koncentrací, změny ve vztazích, v rodině, v sexualitě
  • potíže se spánkem (málo nebo moc spánku, děsivé sny)
  • potíže s jídlem a pitím (např. ztráta chuti k jídlu, nadměrné požívání alkoholu)
  • tělesné obtíže (např. bušení srdce, bolesti zad, žaludku)