o nás

SOS centrum poskytuje lidem v krizové či obtížné životní situaci odbornou pomoc, podporu, informace, pomáhá jim obdobnýmn situacím předcházet a podporuje je v řešení problémů.