SOS centrum - krizová pomoc

Nevíte si rady se životem? Máte chuť se vším skončit? Je vám smutno, úzko, těžko? Cítíte se na vše sami? Život pro vás ztratil smysl?

Komu pomáháme

Nově jsme otevřeli Chat poradnu

http://www.elinka.iporadna.cz/sos-centrum

Společně dáváme naději

V roce 2016 jsme v SOS centru pomohli více jak 1500 lidem zvládnout krizovou životní situaci

Jak se krize projevuje?

RunCzech

"Hodní chlapci", kteří běželi proti násilí ve vztazích se umístili na 2. místě na pražské O2 štafetě v konkurenci 444 štafet. Gratulujeme!

Sociálně terapeutické činnosti

Tato činnost přispívá zejména k podpoře a reintegraci osob, které se dostaly do nepříznivé sociální situace, jsou vystaveny nepříznivým životním okolnostem, které jim znesnadňují běžné fungování ve společnosti. Sociálně terapeutická činnost směřuje zejména k obnovení jejich sociálních vztahů, praktických schopností a dovedností, zaměřuje se na vnímání a přijímání sebe sama, na rozvoj své osobnosti. Tím přispívá k lepší orientaci v sociálních vztazích a sociálních systémech a zvyšuje sociální kompetence uživatelů. Tento způsob práce má střednědobý či dlouhodobý charakter. Práce s uživatelem je systematická, zahrnuje práci se zakázkou.

Důraz je kladen na problematické oblasti v životě uživatele (případně jeho rodiny či blízkých), na příčiny vzniku problémů a jejich negativní důsledky. Cílem je hledat příčiny konkrétního chování, způsobu myšlení a reagování a vést uživatele služby ke zmírňování či odstranění z toho vyplývajících negativních důsledků.