O krizi

Životní krize je situace, která může potkat každého z nás. Jedná se o subjektivně prožívaný stav bezvýchodnosti, zoufalství, vyčerpanosti, bezmoci. Máte pocit, že nemůžete dál? Že jste si "sáhli na dno?". V takových chvílích člověk potřebuje pomoc, podporu, porozumění, bezpečí.

 

Jak se krize projevuje

  •  pocit zranitelnosti, ohrožení, nedostatku kontroly nad situací, ochromení, strach, úzkost, plačtivost, podrážděnost či návaly hněvu, lekavost, únava,
  •  změny v pracovní výkonnosti, obtíže s koncentrací, změny ve vztazích, v rodině, v sexualitě,
  •  potíže se spánkem (málo nebo moc spánku, děsivé sny),
  •  potíže s jídlem a pitím (např. ztráta chuti k jídlu, nadměrné požívání alkoholu),
  •  tělesné obtíže (např. bušení srdce, bolesti zad, žaludku).

 

Desatero předsudků o krizi 

1. Každý si má vždy se svým životem vědět rady sám.

 

NE - stejně důležité je umět poznat, když nám na něco nestačí síly a umět si říct o pomoc. 

 

2. Vyhledat odbornou pomoc je známkou vlastní neschopnosti.

NE - někdy to naopak může být známkou odvahy, prozíravosti a ochoty postavit se svým problémům čelem.

 

3. O problémech je lepší s nikým nemluvit, nač s tím zatěžovat ještě někoho dalšího.

NE - již samotné "vypovídání se" a to, že je někdo s námi, může přinést úlevu.

 

4. Někam chodit a vykládat tam o svých potížích stejně nikam nevede.


NE - v krizi vnímáme často svoji situaci velmi zúženě a pohled člověka "zvenku" nám může pomoci vnímání situace rozšířit.

 

5. Člověk by měl vyhledat odbornou pomoc, až když se zcela zhroutí.


NE - čím dříve, tím lépe: tím více sil nám zbývá k tomu, abychom se vypořádali, s čím zrovna potřebujeme.

 

6. Krize je duševní nemoc, takže kdo jde do krizového centra, je duševně nemocný.


NE - krize není duševní nemoc, je to narušení duševní rovnováhy, které může nastat, když jsme nuceni čelit nějaké ohrožující situaci, se kterou se neumíme v daném okamžiku vypořádat.

 

7. To, že se někdo dostane do krize, je stejně jeho vina, takže si pomoc nezaslouží.

NE - ať už jsme ke vzniklé situaci přispěli více či méně nebo dokonce vůbec ne, důležité je, zda chceme něco udělat pro její řešení. Koneckonců každý jsme chybující.

 

8. Kdo nezvládne těžkou životní situaci, je slaboch.

NE - všichni můžeme být nějakou náročnou situací zaskočeni a překvapeni a můžeme se dostat do úzkých.

 

9. Existují určité základní věci v životě, které by měl každý normální člověk zvládnout sám.

 

NE - krize je subjektivní, každý prožíváme tytéž události různě, co je pro jednoho hračkou, může být pro druhého velkou zátěží.

 

10. Zaplaví-li nás intenzivně nepříjemné pocity, jako třeba vztek, smutek, žárlivost či nenávist, je lepší nevšímat si toho a dělat jakoby nic.


NE - pocity tak zpravidla nezmizí a stejně naše chování ovlivňují. Může být užitečné zabývat se tím, odkud přicházejí, komu patří a co nám chtějí sdělit.

 

SOS centrum finančně podporují: 

                                        

 

 

               

 

                       

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha